Δρομολόγια ΚΤΕΛ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟ ΣΑΜΟ 


ΚΟΚΚΑΡΙ-ΛΕΜΟΝΑΚΙΑ-ΤΣΑΜΑΔΟΥ ΑΥΛΑΚΙΑ-ΤΣΑΜΠΟΥ-ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ:08:30-11:00-12:20-14:00-17:00
ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ:06:15-08:00-09:30–11:00-12:45-14:00–17:00
ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΜΕΣΩ ΜΥΤΙΛΗΝΙΩΝ)
09:45
ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΙ:09:45-(08:00-11:00-12:45-17:00 ΜΕΣΩ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ)
ΧΩΡΑ:08:00-09:45-11:00-12:45-14:00-17:00
ΠΟΤΟΚΑΚΙ:
ΗΡΑΙΟΝ:06:15-14:00
ΠΑΓΩΝΔΑ:06:15 – 14:00 Κάθε Δευτέρα
ΜΥΛΟΙ:06:15 – 14:00 Κάθε Δευτέρα
ΜΑΥΡΑΤΖΑΙΟΙ:
ΠΥΡΓΟΣ:14:00
ΠΥΡΓΟΣ-ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ:08:00 Κάθε Δευτέρα
ΒΟΥΡΛΙΩΤΕΣ: 14:00 Κάθε Δευτέρα
ΒΟΤΣΑΛΑΚΙΑ:12:20
ΚΑΛΛΙΘΕΑ – ΔΡΑΚΑΙΟΙ: 12:20 Κάθε Δευτέρα
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ: 6:15 – 08:00 – 11:00 – 12:45 – 14:00 – 17:00

ΓΙΑ ΣΑΜΟ ΑΠΟ


ΤΣΑΜΑΔΟΥ-ΛΕΜΟΝΑΚΙΑ-ΚΟΚΚΑΡΙ:07:30-08:45-10:05-13:00 –15:30- 17:30
ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ-ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΤΣΑΜΠΟΥ-ΑΥΛΑΚΙΑ:07:00-08:15-09:30-12:30 -15:00-17:00
ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ – ΧΩΡΑ – ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΙ – ΣΑΜΟΣ:08:20–11:20-13:00-17:20
ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ – ΣΑΜΟΣ:07:20- 10:15 -12.55-15:15
ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΙ:08:30-10:00-11:30-13:15-17:30
ΧΩΡΑ:07:50-08:25-10:10-11:25-13:10-17:25
ΠΟΤΟΚΑΚΙ:
ΗΡΑΙΟΝ:07:10-15:00
ΠΑΓΩΝΔΑ:07:00-14:50 Κάθε Δευτέρα
ΜΥΛΟΙ:06:45 – 14:50 Κάθε Δευτέρα
ΜΑΥΡΑΤΖΑΙΟΙ:
ΠΥΡΓΟΣ:07:30
ΠΥΡΓΟΣ – ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ:12:15 Κάθε Δευτέρα
ΒΟΥΡΛΙΩΤΕΣ:07:10:00 Κάθε Δευτέρα
ΒΟΤΣΑΛΑΚΙΑ – ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ:15:45
ΔΡΑΚΑΟΙ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ:06:10-14:45 ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ – ΧΩΡΑ – ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΙ – ΣΑΜΟΣ: 08:25 – 9:55 – 11:25 – 12:40- 13:10 – 15:05 – 17:25 – 18:35
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ – ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ – ΣΑΜΟΣ:07:20-15:05- 17:25

 


ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟ ΣΑΜΟ ΓΙΑ

ΚΟΚΚΑΡΙ-ΛΕΜΟΝΑΚΙΑ-ΤΣΑΜΑΔΟΥ – ΑΥΛΑΚΙΑ-ΤΣΑΜΠΟΥ-ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ:
08:30-14:00-17:00
ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ:11:00-14:00–16:00
ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΙ:11:00-14:00 ΜΕΣΩ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ:11:00–14:00 – 16:00


ΣΑΒΒΑΤΟ ΓΙΑ ΣΑΜΟ ΑΠΟ

ΤΣΑΜΑΔΟΥ-ΛΕΜΟΝΑΚΙΑ-ΚΟΚΚΑΡΙ:10:00-13:00-15:30
ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ-ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΤΣΑΜΠΟΥ-ΑΥΛΑΚΙΑ:09:30-12:30-15:00
ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ – ΧΩΡΑ – ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΙ – ΣΑΜΟΣ:11:20 -14:20
ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ – ΣΑΜΟΣ:16:20
ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΙ:11:35-14:35
ΧΩΡΑ:11:30 -14:30
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ – ΧΩΡΑ – ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΙ – ΣΑΜΟΣ:11.25-14.25
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ – ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ – ΣΑΜΟΣ:16:30

Leave a Reply