La Casa Restaurant

La Bussola

Stathis Restaurant

Pepino’s Pizza

Tarsanas Restaurant